Pop-up kaart: Mens sana in corpore sano

Dit is ‘m dan, de pop-up kaart uit mijn vorige blogpost – het schaars geklede figuurtje van die foto is sindsdien mooi aangekleed. In plaats van een nieuwjaars- of koppermaandagprent is deze pop-up kaart een januarigroet geworden. Evengoed met de beste wensen gemaakt, en aan vrienden en contacten verstuurd onder het motto “Blijf in beweging, ook in 2018”.
pop up kaart

De titel Mens sana in corpore sano (Een gezonde geest in een gezond lichaam) is een bekende zegswijze, ontleend aan een van de satiren van de Romeinse dichter Juvenalis.

Het versje is van Henri Wijsbek. De pop-up afbeelding is gemaakt met linoleumdruk en sjabloontechniek. De tekst is gedrukt met houten en loden letters.